Společnost MD logistika podpořila pardubickou Základní a Praktickou školu Svítání, jejímž posláním je vzdělávání dětí se zdravotním postižením. 6. ledna 2017 předali generální ředitel společnosti MD logistika Robert Kuchar společně se zástupcem majoritního akcionáře firmy Karlem Matyskou škole dar ve výši 114 750 Kč.

„Pro naši podporu si vybíráme projekty v našem regionu, kde je současně pomoc nejúčinnější. Jsme rádi, že takto můžeme spolupracovat i se Základní a Praktickou školu Svítání. Škola tyto prostředky použije na výstavbu nového atletického oválu ve svém areálu,“ uvedl ředitel společnosti MD logistika Robert Kuchar.

„Velmi si ceníme toho, že i v dnešní nelehké době, která dobrým skutkům tolik nepřeje, věnovali zaměstnanci společnosti MD logistika svůj čas, práci a energii k podpoře našich aktivit,“ řekla ředitelka školy Svítání Miluše Horská, která je zároveň první místopředsedkyní Senátu Parlamentu České republiky. „Potěšilo nás, že zástupci MD logistiky se velmi zajímali o chod naší školy a problémy, které nás aktuálně nejvíc trápí,“ dodala zástupkyně ředitelky školy Svítání Markéta Hujerová.

Základní a Praktická škola Svítání nabízí dětem, mládeži a dospělým lidem se zdravotním postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života na základě individuálních potřeb a možností.