Společenská odpovědnost firem, neboli jak se často říká „sí es ár“ (CSR; z anglického Corporate Social Responsibility), je zjednodušeně řečeno dobrovolným závazkem podniků chovat se odpovědně k prostředí i společnosti, v níž podnikají. Tím okolím rozumíme jak fyzické okolí firmy v místě, kde působí, tak obchodní partnery, s nimiž spolupracuje, ale třeba též instituce nebo zájmové spolky, které podporuje.

Podnik, který se věnuje své společenské odpovědnosti, nezajímá pouze ziskovost jako hlavní a přirozený cíl každého podnikání. Zajímá jej také, zda nadměrně nezatěžuje svou činností životní prostředí, zda jsou jeho zaměstnanci spokojení, zajímá se, jak může pomoci okolním obcím.

„Politika společenské odpovědnosti nám umožňuje být hrdí nejen na to, co děláme, ale i jakým způsobem to děláme. Současně pomáhá zvýšení naší konkurenceschopnosti,“ říká generální ředitel společnosti MD logistika Robert Kuchar.

Jedním z posledních CSR projektů společnosti MD logistika je dotazníkové šetření, které firma organizuje mezi svými zaměstnanci a v němž zjišťuje spokojenost se situací v podniku a sbírá náměty pro možná zlepšení. Již proběhlo dotazování mezi řidiči, následoval průzkum mezi pracovníky skladů a dále se chystá též dotazování mezi technicko-hospodářskými zaměstnanci.

Přínosy těchto aktivit jsou nasnadě – pokud bude společnost schopná uspokojit požadavky svých pracovníků, ti jí nebudou odcházet, což sníží náklady na hledání a zaškolování nových lidí a další výdaje. Spokojený zaměstnanec je pro firmu tou nejlepší reklamou. MD logistika si od dotazníkového šetření slibuje také zlepšení komunikace se zákazníky a zvýšení důvěryhodnosti firmy.

Pracovníci MD logistiky získají díky CSR aktivitám lepší informace o dění ve společnosti a budou moci ovlivnit podobu firemních benefitů, které podnik nabízí ke stabilizací svým zaměstnancům. Současně budou zodpovězeny všechny podněty, které podnik od svých zaměstnanců touto cestou získá. „Považujeme za podstatné, aby naši lidé měli možnost se spolupodílet na zlepšení a zdokonalení našich služeb,“ poznamenává Robert Kuchar.

Také zákazníci získají díky společenské odpovědnosti větší přehled o aktivitách firmy v sociální oblasti a v ochraně životního prostředí a firma se tak může odlišit od konkurence.

MD logistika na zavedení konceptu společenské odpovědnosti spolupracuje s  Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a také s externí poradenskou společností pro přípravu certifikačních auditů.

Bez spolupráce a skutečného zapojení zaměstnanců by každý na papíře sebelépe vypadající projekt nesplnil vložená očekávání. „Proto jsou naši pracovníci tou nejdůležitější částí projektu. Zajímají nás jejich problémy, chceme být lepší v tom, co děláme, a jejich podpora je pro nás velmi důležitá. Chceme být k našim lidem féroví a budovat s nimi dlouhodobé partnerství. Budeme rádi, když nám v tom pomůžete,“ vyzývá Robert Kuchar pracovníky MD logistiky. Zaměstnanci mohou pro úspěch celého projektu udělat to nejjednodušší – odpovědět na otázky pokládané prostřednictvím osobních a telefonických rozhovorů nebo pomocí dotazníků. Všechna zjištění a závěry z průzkumu budou zapracovány. O výsledcích budeme informovat v další zprávě.