Na snímku zleva Miroslava Jechoux (ČSAD UH, CSND), Radek Hartman (U & SLUNO), Filip Žiačik (MD logistika, přizvaný do debaty jako host Klubu), Stanislav Břeň (Systémy Logistiky), Jaroslav Smíšek (Atoz Logistics) a Tomáš Míček (PointPark Properties).

Na snímku zleva Miroslava Jechoux (ČSAD UH, CSND), Radek Hartman (U & SLUNO), Filip Žiačik (MD
logistika, přizvaný do debaty jako host Klubu), Stanislav Břeň (Systémy Logistiky), Jaroslav Smíšek (Atoz
Logistics) a Tomáš Míček (PointPark Properties).

V klubu zaznělo:

Krize naučila dopravce hledat nové příležitosti

V polovině září se konalo první setkání Klubu logistických manažerů v podzimní logistické sezóně. Ještě poprázdninová atmosféra se lehce podepsala na účasti, o to hlubší byla diskuse o aktuální situaci v dopravě.

V posledních letech jsme byli svědky poklesu dopravních výkonů. Důvod byl jasný – ekonomická recese. Už méně jasné je, zda a kdy došlo ke změn ě trendu a v jaké kondici jsou dopravci nyní a co lze čekat do budoucna. To bylo hlavním tématem setkání Klubu logistických manažerů v pražském hotelu NH Prague. Ze zajímavé diskuse, která vznikla, je patrné, že krize změnila samotné vnímání dopravců. Většina z nich šla dolů s maržemi, „nová realita“ je ale naučila hledat možnosti, které dosud nevyužívali nebo a ni neznamenávali. Tato skutečnost přináší větší tlak na kreativitu ve smyslu nabídky nových služeb.

Část diskuse se týkala dostupnosti zkušených a odpovědných řidičů, kteří se opět zvolna stávají nedostatkovým zbožím zejména v lokalitách, kde se soustřeďují větší dopravci. Zaznělo ovšem i to, že v některých společnostech pracují na pozici řidičů členové jedné rodiny ve více generacích, a práci tak považují za součást rodinné tradice. Debata se stočila také k problematice cen. Členové klubu uvedli, že padající ceny zastihly nepřipravené zejména malé dopravce a mnoho jich z trhu odešlo. Ceny za kilometr jako základní veličiny při kalkulacích dodnes zůstávají na úrovni snížené ekonomickou recesí a jejich zvýšení je možné jen za předpokladu realizace speciálních požadavků. Dopravci se také snaží optimalizovat náklady nejen na své straně, ale také nabízet úspornější řešení pro odběratele svých služeb. Na přetřes přišla rovněž další dopravní témata, například: úloha zkušených dispečerů v ziskovosti firmy, řešení vypjatých sezonních období (například Vánoce), disponibilita a vyhodnocování dat potřebných pro predikci dopravních výkonů, obnova vozového parku či problematika klientů, pro které vlivem nevýhodných podmínek nechtějí dopravci příliš jezdit. O jaké firmy se jedná, ale zůstává pochopitelně skryto pod pokličkou Klubu logistických manažerů, jeho další setkání se uskuteční v pátek 10. října.

 

Tomáš Míček

country head CR PointPark Properties

»Problém jsou ceny nafty«

Náš byznys se netýká dopravy, ale v našich areálech jsou některé dopravní společnosti nebo jsme s nimi v kontaktu. A zdá se mi, že jeden z největších problémů, který aktuálně řeší, jsou ceny nafty. Česká republika je v tomto nekonkurenceschopná a některé společnost i, které tu mají sídlo, otevřeně přiznávají, že v Česku netankují.

 

Filip Žiačik

provozní ředitel MD logistika

»Ideální je optimalizace typu win-win«

Ceny za dopravu se na trhu všeobecně snížily, přitom zákazníci očekávají lepší službu nebo přicházejí se speciálními požadavky. Není možné stále snižovat vlastní marže, protože v opačném případě z dlouhodobého pohledu nepřežijete. Musíte ale hledat řešení, která jsou přínosná pro vás i pro vašeho zákazníka. Za nejlepší považuji celkově optimalizovat procesy dopravy, abyste se dostali na řešení win-win.

Filip Žiačik: „Úspory lze dosáhnout v lepším využití řidičů, vozového parku či organizaci práce tak, abych byl schopen realizovat stejné nebo vyšší dopravní výkony s nižším počtem lidí či techniky.“

Filip Žiačik: „Úspory lze dosáhnout v lepším využití řidičů, vozového parku či organizaci práce tak, abych byl schopen realizovat stejné nebo vyšší dopravní výkony s nižším počtem lidí či techniky.“

Radek Hartman

generální ředitel u & SLUNO

»Těžko předvídatelnou veličinou je počasí«

Velkým tématem je předpovídání poptávky a s tím souvisejících prodejů. Benchmarkem je spolehlivost forecastu v úrovni 80 procent. Této úrovně dosahují nejlepší firmy při použití sofistikovaných forecastingových nástrojů, které berou v úvahu historická i veškerá relevantní data (konkurence, reklama, čas, cena, místo prodeje atd.). V takových případech lze plánovat velmi přesně a jedinou těžko předvídatelnou veličinou je počasí. Ostatní vlivy na poptávku lze racionálně predikovat. Pokud takto nepostupujeme, může spolehlivost forecastu klesnout až k 50 procentům. V takovém případě je nutno rezervovat dostatečné kapacity na uspokojení poptávky, což je zpravidla velmi kapitálově náročné. Proto se rozhodně vyplatí investovat a vybudovat kvalitní forecastingové řešení.

 

Miroslava Jechoux

ČSAD uH legal & development manager CSND executive head

»Musíte mít pool auditovaných dopravců«

Nemůžeme dát všude nejlepší ceny. Naše kamiony nemohou být všude. Dostávají se k nám poptávky na různé trhy, ale můžeme dát dobrou cenu jen na nějaké směry. Žádná firma na trhu není schopna nabídnout nejlepší ceny na všechny destinace, které se poptávají. Abyste byli stále konkurenceschopní, musíte mít určitý pool auditovaných dopravců, tedy subdodavatelů. Jde o skupinu dopravců, na které se lze kdykoliv spolehnout jak z hlediska času, tak kvality.

 

Klub logistických manažerů

Založen v roce 2006 jako nezávislá platforma pro sdílení informací a výměnu názorů na aktuální dění

v logistice. Sdružuje více než 60 členů. Třetinu členů tvoří logističtí a supply chain manažeři výrobních a obchodních firem. Další třetinu nejvyšší představitelé logistických společností. Zbylou třetinu

tvoří ředitelé firem poskytujících služby a produkty pro logistiku.

Více na www.klublogistickychmanazeru.cz