Květnové setkání Klubu logistických manažerů se konalo v restauraci areálu pražského golfového hřiště Golf Hodkovičky. Diskuse o profitabilitě v logistice, která byla spojená s obědem, se zúčastnilo deset členů KLM.

Květnové setkání Klubu logistických manažerů se konalo v restauraci areálu pražského golfového hřiště Golf Hodkovičky. Diskuse o profitabilitě v logistice, která byla spojená s obědem, se zúčastnilo deset členů KLM.

Na KLM zaznělo:

Trendem je široké portfolio zákazníků a služeb

Profitabilita v logistice úzce souvisí s aktuální ekonomickou situací v daném odvětví, kterému se logistický provider věnuje. Výše profitu se také odvíjí od skladby nabízených logistických služeb. Obvykle se doporučuje mít široké portfolio zákazníků z různých odvětví, které si navzájem vykrývají možné výkyvy, ale také nabídku komplexních služeb.

 Debaty se zúčastnili Radka Procházková (Dr. Oetker), Matěj Bárta (M2C), Dalibor Bek (KEBEK), Kamil Slavík (Hypera Logistics Solutions), Daniel Knaisl (Geis Parcel CZ), Robert Kuchar (MD logistika), Stanislav Martínek (Nestlé Česko), Michal Martinovič (Geis CZ), Tomáš Míček (PointPark Properties) a Marek Prach (Plzeňský Prazdroj). Hovořilo se především o profitabilitě v logistice.

Na úvod bylo konstatováno, že se v logistice pracuje na rozdíl od jiných odvětví s velice nízkou marží. Zároveň zaznělo, že může být marže chápána různě. V praxi je občas zaměňována se ziskem, přičemž definice říkají, že marže vyjadřuje výnos z prodeje a zisk je marže snížená o náklady spojené s nákupem zboží. Profitabilita v logistice se mění v čase a je závislá na daném odvětví.

I obory mají své krize, které se většinou nepřekrývají. Vyplatí se proto mít široké portfolio klientů z různých oborů. Poskytovatelé logistických služeb by měli umět nabídnout komplexní služby. Důležité je také optimalizovat logistické procesy a o úspory se podělit se zákazníkem.

Kooperující strany si uvědomují důležitost metody win-win neboli kompromisní strategie vyjednávání, aby nikdo neprohrál, ale všichni něco získali. Profitabilitu v logistice může naopak ohrozit špatně zpracovaný projekt. Důvodem mohou být nesprávné podklady a zadání.

 

Dalibor Bek

ředitel KEBEK

»Cítíme pokles poptávky«

V březnu a dubnu jsme celosvětově zaznamenali v našem oboru, který se zabývá výrobou a obchodem se spojovacím materiálem, určitý pokles. U některých zákazníků jsme pocítili velké poklesy poptávky, které se pohybují až kolem 20 %. Něco podobného jsme pocítili i před ekonomickou krizí v roce 2008.

 

Radka Procházková

logistics executive manažerka ČR/SR Dr. Oetker

»Důležitá je kvalita i cena«

Kvalita poskytovaných logistických služeb je velice důležitá, ale stejně důležitá je i cena. Není možno

zvýšit cenu výrobku jen proto, že náš logistický partner používá modernější vozidlo nebo modernější technologie ve skladu, které přinesou zvýšení nákladů, i když nám to přinese i jiné přidané hodnoty. Kvalita poskytovaných služeb našich zákazníků je pro nás důležitá, proto vyžadujeme i vysokou kvalitu od našich logistických partnerů.

 

Kamil Slavík

jednatel HYPERA LOGISTICS SOLUTIONS

»Smlouvy se zkracují«

Ještě nedávno byly logistické firmy schopny jít společně s developerem do dlouhodobé spolupráce. Dnes, kdy se smlouvy mezi logistickými společnostmi a uživateli jejich služeb zkracují na dobu dvou až tří let, jsou logističtí operátoři velmi vnímaví k rizikům dlouhodobých závazků, a to i v dobrých lokalitách.

 

Michal Martinovič

jednatel Geis CZ

»Věřím v široké spektrum klientů«

Myslím, že pro úspěch skladové logistiky je důležité mít široké spektrum klientů z různých oborů. Kromě získaného know-how z různých odvětví pomohou různorodé firmy logistické společnosti vykrývat sezonní výkyvy. Logistické společnosti, které jsou postavené na jednom dvou projektech, velkou budoucnost podle mě nemají. Osobně věřím na univerzálnější přístup a pestrobarevnost.

 

Logističtí manažeři se také věnovali inovacím v logistice. Za jednu z hlavních inovací bylo označeno on-line propojení zásob, které klientům umožňuje získat aktuální informaci o stavu skladových zásob. On-line propojení dále přineslo zásadní zkrácení termínů dodání zboží.

Logističtí manažeři se také věnovali inovacím v logistice. Za jednu z hlavních inovací bylo označeno on-line propojení zásob, které klientům umožňuje získat aktuální informaci o stavu skladových zásob. On-line propojení dále přineslo zásadní zkrácení termínů dodání zboží.

Robert Kuchar

generální ředitel MD logistika

»Důležité jsou komplexní služby«

V logistice potravin je důležité umět nabídnout zákazníkům komplexní služby, tzn. propojení dopravy a skladování v různých teplotních režimech. Zákazník by měl dostat komplexní službu od jednoho partnera, což mu přináší primárně efektivnější spolupráci (má pouze jednoho logistického partnera) a potenciál pro úspory.

 

Stanislav Martínek

supply chain manager Nestlé Česko

»Většinou se prodává v promocích«

Jediný obor, který roste, je e-commerce. Všechny ostatní segmenty jsou pod neustálým tlakem promocí a slev. Od roku 2007 do dneška se neskutečně zvýšil průměrný objem zboží prodávaného v promocích či slevách. V roce 2007 se ve slevách prodávalo 30 % zboží. V loňském roce už šlo o 50 % objemů.

 

Na KLM zaznělo, že pozitivní zprávy přicházejí z dopravy. Na poli přepravních systémů došlo k oživení. Dokonce se očekává, že na konci roku bude dopravních kapacit, především dodávkových vozidel, nedostatek. Podobná situace může nastat i v letecké přepravě.

Na KLM zaznělo, že pozitivní zprávy přicházejí z dopravy. Na poli přepravních systémů došlo k oživení. Dokonce se očekává, že na konci roku bude dopravních kapacit, především dodávkových vozidel, nedostatek. Podobná situace může nastat i v letecké přepravě.

Marek Prach

operational director Plzeňský Prazdroj

»Pochopte souvislosti «

Myslím, že komerční firmy vidí logistiku více jako oblast pro optimalizaci nákladů než jako oblast pro dosažení vyšších výnosů. Toto očekávání se promítá i do diskusí s externími logistickými partnery nebo poradenskými firmami. Velká výzva bude zřejmě v tom, že ve velkých společnostech už se hodně práce v oblasti řízení nákladů logistiky udělalo. Nalézat další nákladové příležitosti dá mnohem více práce a vyžaduje mnohem hlubší pochopení souvislostí – úspora nákladů v jedné oblasti může negativně ovlivnit oblasti jiné.

 

Tomáš Míček

country head CR PointPark Properties

»Ideální je kontrakt na sedm let«

Tlak developerů na dlouhodobější pronájmy vychází z bankovního financování. Při jednání s bankami není téměř možné zmínit kontrakty pod pět let. Když přijdeme do banky s tříletou smlouvou, tak se její podmínky zásadně mění v náš neprospěch. Ideální délka smluv je tedy sedm let. U spekulativních projektů v rámci probíhající výstavby BTS (build-to-suit) umíme udělat kompromis smlouvy na tři roky, délka kontraktů je však závislá na regionu. Například v západních Čechách se nám daří domlouvat kontrakty delší.

 

Délky kontraktů mezi poskytovateli logistických služeb a jejich uživateli se zkracují. Dlouhodobé smlouvy na sedm až deset let jsou minulostí. Jejich délka se v současné době pohybuje kolem pouhých dvou tří let. Pro developery je ideální sedmiletá délka smluv.

Délky kontraktů mezi poskytovateli logistických služeb a jejich uživateli se zkracují. Dlouhodobé smlouvy na sedm až deset let jsou minulostí. Jejich délka se v současné době pohybuje kolem pouhých dvou tří let. Pro developery je ideální sedmiletá délka smluv.

Daniel Knaisl

jednatel Geis Parcel CZ

»Ceny za dopravu půjdou nahoru«

V posledních letech, kdy ekonomika klesala, byly ceny dopravy stlačeny na minimum a mnoho dopravců redukovalo svůj vozový park. Pokud bude pokračovat současný pozitivní trend a ekonomika i nadále poroste, tak jsem přesvědčen, že na podzim, a zvláště na konci roku, bude na trhu nedostatek volných přepravních kapacit, tzn. určitých typů vozidel i řidičů, a to bude znamenat tlak na ceny. Spedice budou muset dopravce i přeplácet, aby si zajistily kvalitní služby i v tradičně hektickém předvánočním období. To se samozřejmě výhledově bude promítat i do cen směrem ke konečným zákazníkům.

 

Klub logistických manažerů

Založen v roce 2006 jako nezávislá platforma pro sdílení informací a výměnu názorů na aktuální dění v logistice. Sdružuje přes 60 členů. Třetinu členů tvoří logističtí a supply chain manažeři výrobních a obchodních firem. Další třetinu nejvyšší představitelé logistických společností. Zbylou třetinu tvoří ředitelé firem poskytujících služby a produkty pro logistiku.

Více na www.klublogistickychmanazeru.cz