Červnového setkání KLM u snídaně se zúčastnili prezidentka klubu Miroslava Jechoux (ČSAD UH, CSND), Marta Nováková (U & SLUNO), Dalibor Bek (KEBEK), Robert Kuchar (MD logistika), Michal Martinovič (Geis CZ), Tomáš Míček (PointPark Properties), Michal Peter (Yusen Logistics Czech) a Jaroslav Zoubek (Prima Logistics).

Červnového setkání KLM u snídaně se zúčastnili prezidentka klubu Miroslava Jechoux (ČSAD UH, CSND), Marta Nováková (U & SLUNO), Dalibor Bek (KEBEK), Robert Kuchar (MD logistika), Michal Martinovič (Geis CZ), Tomáš Míček (PointPark Properties), Michal Peter (Yusen Logistics Czech) a Jaroslav Zoubek (Prima Logistics).

V klubu zaznělo:

Připravme se na e-shopy

Setkání členů Klubu logistických manažerů se zaměřilo hned na několik témat. Kromě využití moderních technologií v logistice se opět věnovalo aktuálnímu tématu e-shopů a připravenosti logistických providerů na tento rostoucí segment.

Klub logistických manažerů pořádal předprázdninové setkání ve smíchovském hotelu NH Prague. Celkem se zúčastnilo osm členů klubu. Hlavním tématem byl vliv moderních technologií na logistické služby. Hovořilo se také o optimalizaci layoutu skladu.

Hned na úvod bylo konstatováno, že v již hotovém skladu se zpravidla optimalizují pouze detaily. Zásadní změny nelze realizovat za běžného chodu skladu. Předpokladem je proto vypracovat kvalitní projekt. Zároveň je nutné počítat s postupným dolaďováním již zmíněných detailů. Příkladem je přizpůsobení obalů velikosti regálů nebo zavedení metody vycházející z ABC analýzy, která uskladní zboží podle jeho momentální obrátkovosti.

Poté se diskuse již tradičně přehoupla k neustále žhavému tématu logistiky, e-shopům. Z živé debaty vyplynulo, že logistické firmy by měly být připraveny na specifické logistické procesy související s chodem internetových obchodů. Příkladem je vychystávání obrovského množství kusů různých velikostí s doručením na soukromé adresy. Doručování do domu se navíc stává trendem i v segmentu potravin.

Zároveň zaznělo, že velké e-shopy logistiku umějí a nehodlají získané know-how předat externímu dodavateli logistických služeb. Logistické společnosti by zase vzhledem k nutným investicím do nových technologií šly do e-shopového businessu pouze s jistotou dlouhodobějšího kontraktu. Potenciál ke spolupráci však nabízejí menší internetové obchody. A praxe ukazuje o tyto služby rostoucí zájem.

Poté se diskuse vrátila k moderním technologiím v logistice, konkrétně k možnostem využití RFID. Technologie, od které se očekávaly zázraky, je momentálně ve fázi útlumu. Největším limitem technologie RFID je stále vysoká cena a nemožnost použití v celém logistickém řetězci. Na druhou stranu našla své uplatnění například v logistice s oděvy a na kontejnerových překladištích.

 

Tomáš Míček

country head CR PointPark Properties

»E-commerce je hit«

Všichni víme, že e-commerce je hit, a přitom internetové obchody jen velmi těžko hledají logistické služby. Neumím si představit, že by standardní logistik ve svém skladu uměl tuto službu poskytnout. V současné době to bohužel vypadá, že logistiku si umí dělat pouze samotný majitel e-shopu.

 

Michal Peter

ředitel Yusen Logistics (Czech)

»RFID umí řídit sklady«

 Největším limitem technologie RFID je stále vysoká cena a nemožnost použití v celém logistickém řetězci. Přesto se nám vyplatí implementace v oddělených procesech, jak o např. při řízení regálového skladu nebo skladu na kolech. Snížení chybovosti a zvýšení efektivity umožní návrat investice do tří let.

 

Marta Nováková

jednatelka U & SLUNO

»Home delivery roste«

 Růst poptávky po home del ivery roste v posled ní době i v doručování potravin. Logističtí operátoři by se proto měli připravit na další specializaci spojenou s růstem e-shopů. Logistika potravinových e-shopů funguje procesně zcela odlišně. Důležité je například mít v pořádku logistická data a umět pracovat s různými teplotními režimy pro čerstvé zboží nebo chlazené a mražené potraviny v celém procesu od objednávky a přípravy zboží až po dodávku konečnému spotřebiteli.

 

Jaroslav Zoubek

spolumajitel a obchodní ředitel Prima Logistics

»Cítíme boom e-shopů«

Čelíme velkému nárůstu internetového obchodu, a proto jsme pozměnili sklad. Speciální část skladu jsme vybavili nízkými regály na vychystávání a na manipulaci s menšími balíčky.

 

Robert Kuchar: „Nejdůležitější je kvalita logistických dat, podle kterých je vytvořen ideální layout skladu, využití stávající techniky nebo nákup nové techniky, ale také využití stávajících zaměstnanců nebo posílení zaměstnanců. Čím kvalitnější máte logistická data, tím více šetříte na četnosti předělávání layoutu skladu.“

Robert Kuchar: „Nejdůležitější je kvalita logistických dat, podle kterých je vytvořen ideální layout skladu, využití stávající techniky nebo nákup nové techniky, ale také využití stávajících zaměstnanců nebo posílení zaměstnanců. Čím kvalitnější máte logistická data, tím více šetříte na četnosti předělávání layoutu skladu.“

Michal Martinovič

jednatel GEIS CZ

»RFID má limity«

Technologie RFID není stoprocentně spolehlivá a nedá se použít plošně na všechny produkty. Kromě toho je dražší než ostatní technologie. Směr je správný, ale čekám na dokonalejší provedení bez uvedených limitů.

 

Dalibor Bek

ředitel KEBEK

»Školení za 15 minut«

Tím, že jsme investovali do plně automatizovaných zakladačů, obrovsky klesly nároky na lidi. Nepotřebujeme například školení na vysokozdvižné vozíky. Dneska nám na zaškolení pracovníka skladu stačí 15 minut. Navíc se výrazně snížila chybovost a škody na majetku.

 

Miroslava Jechoux

ředitelka a jednatelka ČSAD UH, CSND

»Zboží musí být oddělené«

Dříve klienti málokdy akceptovali, aby se ve skladu míchalo zboží více zákazníků. Chtěli mít prostory, kde by měli možnost si zkontrolovat své skladové zásoby a vyloučit riziko střetu zájmu nebo „konkurenční špionáž“. Poslední dobou jsou vzhledem ke snížení nákladů ochotni na sdílení skladu v jednom prostoru přistoupit, pokud je zboží skladováno v určené lokaci.

 

Robert Kuchar

generální ředitel MD logistika

»Retail se blíží e-shopům«

Obecným trendem je zásobování prodejen maximální šíří sortimentu, čímž se blíží e-shopům. Objemy doručované do prodejen jsou pomalu na bázi kusů. Cílem je minimalizovat zásoby v prodejnách a nabízet maximální čerstvost potravin. Tomu se musí přizpůsobit layouty skladů a nutné je investovat do nových technologií.

 

Klub logistických manažerů

Založen v roce 2006 jako nezávislá platforma pro sdílení informací a výměnu názorů na aktuální dění v logistice. Sdružuje přes 60 členů. Třetinu členů tvoří logističtí a supply chain manažeři výrobních a obchodních firem. Další třetinu nejvyšší představitelé logistických společností. Zbylou třetinu tvoří ředitelé firem poskytujících služby a produkty pro logistiku.

Více na www.klublogistickychmanazeru.cz